1396/12/27
لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه کتاب استانی اسفند 96
لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه کتاب استانی اسفند 96
لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه کتاب استانی اسفند 96
1396/12/23
دسترسی به ویرایش هفتم (2019) اطلس آناتومی Netter
دسترسی به ویرایش هفتم (2019) اطلس آناتومی Netter
1396/12/23
دسترسی به ویرایش نهم کتاب برانوالد قلب
دسترسی به ویرایش نهم کتاب برانوالد قلب
1396/12/12
برقراری دسترسی به مجموعه Dentistry & Oral پایگاه اطلاعاتی Ebsco
برقراری دسترسی به مجموعه Dentistry & Oral پایگاه اطلاعاتی Ebsco
1396/11/15
دسترسی رایگان به مقالات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) در دهه مبارک فجر
دسترسی رایگان به مقالات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) در دهه مبارک فجر
1396/11/08
دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه DynaMed Plus
دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه DynaMed Plus
1396/10/10
امكان استفاده از دوره آموزشي Online ناشر BMJ
امكان استفاده از دوره آموزشي Online ناشر BMJ