اخبار > دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه DynaMed Plus
دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه DynaMed Plus

به اطلاع می‌رساند‌ پیرو مذاکرات و هماهنگی صورت‌گرفته  با ناشر EBSCO، دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه DynaMed Plus که يک منبع مرجع تصميم‌سازی بالينی مشابه UpToDate است از طريق آدرس http://www.dynamed.com از این تاریخ به مدت سه ماه برای همه دانشکده/دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور فراهم شده است. در مطالعات مختلف مجموعه DynaMed Plus مشابه و به عنوان جايگزين UpToDate معرفی شده است. 


1396/08/08 ١٢:٤٩ News, Notifications, Slider ١٦٧٢٠


خروج
محتوای مرتبط