اخبار > دسترسی به مجموعه هفت بانک اطلاعاتی Proquest
دسترسی به مجموعه هفت بانک اطلاعاتی Proquest

 به اطلاع می رساند در حال حاضر دانشگاه از طريق آدرس http://search.proquest.com و سپس کليک برروی گزينه Databases در بالای صفحه وب سايت مذکور، به هفت بانک اطلاعاتی مجموعه ProQuest به شرح زير دسترسی دارد. 
1- Biological Science Database‎
2- Health & Medical Collection‎
3- MEDLINE
4- Nursing & Allied Health Database‎
5- ProQuest Dissertations & Theses A&I‎
6- ProQuest Dissertations & Theses Global‎
7- Psychology Database‎


1396/04/20 ٠٩:٣٥ News, Notifications, Slider ١٥٩٦٩


خروج