اخبار > برقراری دسترسی آزمایشی به مجموعه مجلات Cambridge University Press
برقراری دسترسی آزمایشی به مجموعه  مجلات Cambridge University Press

به اطلاع ميرساند پیرو مذاكرات و هماهنگي صورت گرفته با مجموعه

 

 University Press Cambridge دسترسي آزما یشي ( (Trialبه مجموعه مجلات ناشر فوق از طريق آدرس زير از این تاریخ به مدت سه ماه براي دانشگاه فراهم شده است. ناشر Cambridgeبيش از 380عنوان مجله در موضوعات مختلف از جمله علوم پزشكي، تغذيه، روانپزشكي و .... منتشر ميكند.  

جهت دسترسی به مجموعه ی فوق از لینک های زیر استفاده کنید:

https://www.cambridge.org/core/browse-subjects

https://www.cambridge.org/core


1396/08/21 ١٥:٢٤ News, Notifications, Slider ١٦٨١٤


خروج
آخرین عناوین خبری


محتوای مرتبط