طرح سنجش سلامت جوانان در پایگاهها ومراکز خدمات جامع سلامت، به مناسبت هفته سلامت جوانان

به مناسبت هفته سلامت جوانان طرح سنجش سلامت جوانان در پایگاههای سلامت و همچنین ایستگاههای سلامت در دانشگاههای زاهدان اجرایی گردید.

1398/01/31 - 21641


به مناسبت هفته سلامت جوانان طرح سنجش سلامت  جوانان در پایگاههای سلامت و همچنین ایستگاههای سلامت مستقر در دانشگاههای زاهدان اجرایی گردید.

دکتر سید مهدی طباطبایی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اظهار داشت؛

 پایگاه سلامت دانش دانشگاه سیستان و بلوچستان یکی از پایگاههای فعال ارائه خدمات  سلامت به دانشجویان است، که با آغاز هفته سلامت جوا نان خدمات ویژه و  قابل توجهی به دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان ارائه می گردد.


وی ادامه داد؛ خدمات مشاوره ای تغذیه و سلامت روان ، مراقبت ها ومعاینات دوره ای، تعیین BMI،توزیع پرل ویتامین،انجام تستهای غربالگری،و...از مهمترین خدمات رایگان حوزه سلامت به جوانان است.

در دوروز اول از هفته سلامت جوانان بیش از 350 نفر از جوانان ونوجوانان خدمات سلامت را از پایگاههای سلامت و ایستگاههای سلامت دانشجویی دریافت کردند.

شایان ذکر است:  طرح سنجش سلامت جوانان به مدت ۲ هفته در پایگاهها ومراکز خدمات جامع سلامت ادامه خواهد داشت. 


تهیه وتنظیم: ابوالفضل امتحانی

    

            روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زاهدان