عیادت از بیماران بستری در بیمارستان

در دومین روز از هفته سلامت ، اعضاء هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با حضور در بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان از بیماران بستری در این بیمارستان عیادت کردند.

1398/02/02 - 21695


در ایام هفته مهدویت و در دومین روز از هفته سلامت انجام شد:

عیادت از بیماران بستری در بیمارستان

در دومین روز از هفته سلامت ، اعضاء هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با حضور در بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) زاهدان از بیماران بستری در این بیمارستان عیادت کردند.
به گزارش روابط عمومی - در این مراسم رئیس دانشگاه، مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه، معاونین و مدیران دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با حضور در بخش های مختلف بیمارستان ازبیماران بستری عیادت و دلجویی کردند.
تقدیر از مجموعه کارکنان، پرستاران و پزشکان بیمارستان از دیگر برنامه های حاشیه ای این عیادت بود.


روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی زاهدان