پیام قدردانی رئیس سازمان نظام پرستاری زاهدان و توابع از حضور پر شور کادر پرستاری در پنجمین دوره انتخابات

پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری زاهدان و توابع در حالی به سرانجام رسید که دوربین های عکاسی حضور پرشور و شعور حرفه ای کادر پرستاری را با شرکت در این انتخابات ثبت و ضبط کرد.

1398/04/23 - 22927


 

پیام قدردانی رئیس سازمان نظام پرستاری زاهدان و توابع از حضور پر شور کادر پرستاری در پنجمین دوره انتخابات

 

بسمه تعالی

 

پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری زاهدان و توابع  در حالی به سرانجام رسید که دوربین های عکاسی حضور پرشور و شعور حرفه ای کادر پرستاری را با شرکت در این انتخابات ثبت و ضبط کرد.

افزایش تعداد رای دهندگان در هر دوره نسبت به دوره قبل، نشانی از تزاید ارج و جایگاه فعالیت های صنفی در جامعه پرستاری است. اینجانب از تمام افرادی که با احساس مسئولیتی خطیر پای صندوق های جمع آوری آراء حضور یافتند و با انداختن رای خود در صندوق، اهمیت برگزاری این انتخابات را به تمامی اعضای این جامعه یاداور شدند و همچنین از همه تیمهای اجرایی، نظارت وحراست، بازرسی، فرمانداری، نیروهای نظامی وانتظامی وسایرتیمهای پرتلاش سلامت صمیمانه قدردانی می نمایم.

همچنین حمایت های بی دریغ ریاست محترم و معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، یکی از عوامل مهم صحت و موفقیت در برگزاری این انتخابات محسوب می شود که بسی شایسته قدردانی است.

 

علیرضا سندگل رئیس هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری زاهدان وتوابع