1397/12/02
برگزاری چهل ششمین آزمون دستیار تخصصی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
چهل ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی پزشکی در محل سالن امتحانات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار گردید.
1397/12/01
معاون بهداشت دانشگاه همزمان با آغاز هفته سلامت مردان خبر داد:
مردان سیستانی و بلوچستانی برای معاینات دوره ای وغربالگری نسبت به بانوان مراجعه کمتری به پزشک دارند.
1397/11/29
تاکید معاون بهداشتی دانشگاه بر اطلاع رسانی و آموزش سلامت به مردم:
آمار بالای بیماران مبتلا ودر معرض خطر به دیابت و چربی خون در حاشیه شهر زاهدان