ساعت کار کتابخانه

به اطلاع می رساند ساعت کار کلیه ی بخش های کتابخانه ی مرکزی از 22 تیر تا 23 شهریور بدین شرح می باشد:

شنبه تا چهارشنبه: 7:15 تا 15

 


خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط